facebook

< powrót do regulaminu sklepuREGULAMIN PROGRAMU "PUNKTY GC"


POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Organizatorem programu jest jest Piotr Chłopaś prowadzący działalność gospodarczą pod firmą "MAXI-MUSIC" Piotr Chłopaś z siedzibą w Ostrowie Wielkopolskim przy ul. Brackiej 43, 63-400 Ostrów Wielkopolski, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej przez Ministra Gospodarki, NIP: 6221524874, REGON: 250930975.
2. Program rozpoczyna się z dniem 08.12.2017 i będzie trwać do odwołania, przy zachowaniu terminów ważności punktów zgromadzonych przez uczestników.
3. Uczestnictwo w programie wymaga posiadania aktywnego konta użytkownika w Sklepie Internetowym Guitar Center działającym pod adresem: https://guitarcenter.pl.
4. Podstawowe założenia programu:
4.1. gromadzenie przez uczestników programu Punktów GC, które są przypisywane do ich kont użytkowników w Sklepie Internetowym Guitar Center
4.2. wykorzystywanie przez uczestników programu zgromadzonych Punktów GC dla uzyskania rabatów obniżających kwoty zamówień składanych w Sklepie Internetowym Guitar Center

GROMADZENIE PUNKTÓW GC
1. Gromadzenie Punktów GC przez dokonywanie zakupów w Sklepie Internetowym Guitar Center:
1.1. Uczestnik gromadzi Punkty GC kupując produkty, do których punkty są przypisane.
1.2. Informacja o liczbie Punktów GC przypisanych do produktu jest wyświetlana na karcie produktu.
1.3. Liczba punktów, które uczestnik otrzyma za złożenie zamówienia jest sumą punktów naliczonych za zakup produktów objętych zamówieniem. Suma punktów za zakup jest wyświetlana w koszyku sklepu oraz na dalszych etapach procesu zamówienia. Liczba ta może ulec zmianie w przypadku:
1.3.1. skorzystania przez uczestnika z kuponu rabatowego, jeśli rabat obejmuje produkt, do którego przypisane są Punkty GC;
1.3.2. zmian wprowadzonych do zamówienia po jego złożeniu, ostateczna liczba Punktów GC za zamówienie jest ustalana na podstawie listy produktów w zrealizowanym zamówieniu;
1.4. Punkty GC za zakup naliczane są natychmiast po złożeniu zamówienia lecz pozostają nieaktywne aktywne (tj. uczestnik nie może ich wykorzystać do uzyskania rabatu na kolejne zamówienie). Punkty stają się aktywne po okresie 21 dni od daty wysłania zamówienia (zmiany statusu zamówienia na "Zamówienie wysłane").
1.5. Anulowanie zamówienia powoduje wycofanie przyznanych za to zamówienie punktów.
2. Gromadzenie Punktów GC przez publikowanie recenzji produktów w Sklepie Internetowym Guitar Center:
2.1. Uczestnik gromadzi Punkty GC za opublikowane w sklepie recenzje produktów , które spełniają następujące wymagania:
2.1.1. Recenzja powinna zawierać minimum 5 zdań i minimum 400 znaków.
2.1.2. Recenzja powinna być napisana w języku polskim i być poprawna pod względem gramatycznym oraz ortograficznym.
2.1.3. Recenzja powinna mieć charakter merytoryczny, tj. opisywać cechy odpowiedniego produktu lub / i doświadczenia związane z jego zakupem.
2.1.4. W przypadku dodania do recenzji filmu, autor recenzji powinien być jednocześnie autorem filmu, sam film także powinien mieć charakter merytoryczny.
2.2. Aby uzyskać Punkty GC za opublikowanie recenzji, uczestnik jest zobowiązany w formularzu recenzji zaznaczyć opcję "Zgłaszam recenzję do programu Punkty GC".
2.3. Uczestnik może otrzymać Punkty GC maksymalnie za 10 recenzji opublikowanych w ciągu jednej doby.
2.4. Po wysłaniu poprawnie wypełnionego formularza recenzji, użytkownik otrzyma 10 (dziesięć) nieaktywnych Punktów GC za recenzję bez filmu lub 20 (dwadzieścia) nieaktywnych Punktów GC za recenzję z filmem. Punkty stają się aktywne po pozytywnej weryfikacji recenzji przez pracownika sklepu.

DYSKONTOWANIE PUNKTÓW GC
1. Każdy zgromadzony przez uczestnika punkt jest aktywny przez okres 12 miesięcy od daty aktywacji. Po tym czasie punkt wygasa i uczestnik nie może go zdyskontować.
2. Uczestnik może wykorzystać zgromadzone aktywne Punkty GC do uzyskania rabatu na zamówienie w wysokości maksymalnie 25% wartości zamawianych produktów.
3. Przy dyskontowaniu Punktów GC obowiązuje przelicznik, wg którego za każde 10 aktywnych Punktów GC uczestnik otrzymuje rabat w wysokości 1 zł brutto.
4. Aby zdyskontować zgromadzone Punkty GC, uczestnik zobowiązany jest w koszyku sklepu, w formularzu zatytułowanym "WYKORZYSTAJ PUNKTY GC", wskazać wysokość żądanego rabatu w pełnych złotówkach (wartość rabatu nie może przekraczać wskazanego wyżej maksymalnego progu i jednocześnie kwoty wynikającej z liczby posiadanych przez uczestnika aktywnych Punktów GC).
5. W przypadku zmian wprowadzonych do zamówienia po jego złożeniu, których efektem będzie takie obniżenie wartości zamówienia, że dopuszczalna wysokość rabatu będzie mniejsza niż wysokość rabatu wskazana przez uczestnika, organizator ma prawo obniżyć wysokość rabatu do poziomu zgodnego z regulaminem. W takiej sytuacji odpowiednia liczba Punktów GC zostanie przywrócona na konto uczestnika.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. O operacjach dot. gromadzenia i dyskontowania Punktów GC uczestnik będzie powiadamiany przez wiadomości e-mail.
2. Uczestnik w każdej chwili może wyświetlić stan posiadanych Punktów GC oraz historię Punktów GC po zalogowaniu się do swojego konta użytkownika w Sklepie Internetowym Guitar Center.
3. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w regulaminie w każdym momencie istnienia programu, z zastrzeżeniem jednak, że wprowadzane zmiany nie będą powodowały uszczuplenia zgromadzonych zasobów punktowych lub możliwości ich wykorzystania przez uczestników programu.


REGULAMIN PROMOCJI "PREZENTY"


§1 Organizatorem promocji jest Sklep Internetowy Guitar Center prowadzony przez firmę "MAXI-MUSIC" Piotr Chłopaś z siedzibą w Ostrowie Wielkopolskim przy ul. Brackiej 43 63-400 Ostrów Wielkopolski, NIP: 6221524874, REGON: 250930975.

§2 Do wybranych produktów - objętych promocją "Prezenty" - Sklep Internetowy Guitar Center dołącza prezenty o określonej wartości, dostępne jednocześnie w ofercie sklepu jako samodzielne produkty.

§3 Informacja o tym, że produkt jest objęty promocją "Prezenty" jest wyświetlana na karcie produktu oraz w skróconym opisie produktu na liście produktów.

§4 Zamawiając produkt z prezentem Klient ma prawo zamienić jeden prezent na inny, dopłacając lub oszczędzając w zależności od różnicy ich wartości.

§5 Zamawiając produkt z prezentem Klient ma prawo rezygnacji z prezentu. W takim przypadku Klient powinien napisać w komentarzu do zamówienia 'Rezygnuję z prezentu'. Pracownik sklepu dokona wtedy modyfikacji zamówienia polegającej na odłączeniu prezentu od zamawianego produktu. Wartość zamówienia zmniejszy się wtedy o wartość prezentu.REGULAMIN PROMOCJI "LAST MINUTE"


§1 Organizatorem promocji jest Sklep Internetowy Guitar Center prowadzony przez firmę "MAXI-MUSIC" Piotr Chłopaś z siedzibą w Ostrowie Wielkopolskim przy ul. Brackiej 43 63-400 Ostrów Wielkopolski, NIP: 6221524874, REGON: 250930975.

§2 Sklep Internetowy Guitar Center ustala dla wybranych produktów niższą cenę, ustalając jednocześnie czas obowiązywania promocji i liczbę sztuk produktów objętych promocją.

§3 Informacja o tym, że produkt jest objęty promocją "LAST MINUTE" jest wyświetlana:
a. na stronie głównej sklepu - w postaci banera informującego o pozostałym czasie i liczbie dostępnych sztuk produktu;
b. na karcie produktu w postaci oznaczenia "LAST MINUTE";

§4 Aby zakupić produkty w promocji "LAST MINUTE" Klient zobowiązany jest złożyć zamówienie w czasie trwania promocji i w liczbie sztuk nie przekraczającej dostępnego limitu.REGULAMIN PROMOCJI "GWARANCJA NAJNIŻSZEJ CENY"


§1 Organizatorem promocji jest Sklep Internetowy Guitar Center prowadzony przez firmę "MAXI-MUSIC" Piotr Chłopaś z siedzibą w Ostrowie Wielkopolskim przy ul. Brackiej 43 63-400 Ostrów Wielkopolski, NIP: 6221524874, REGON: 250930975.

§2 W przypadku gdy Użytkownik znajdzie produkt z oferty Sklepu Internetowego Guitar Center w niższej cenie w innym polskim sklepie - pod warunkiem, że produkt jest w tym sklepie dostepny - Sklep Internetowy Guitar Center dołoży wszelkich starań aby zaoferować ten produkt w niższej cenie niż ta wskazana przez Użytkownika.

§3 Informacja o tym, że produkt jest objęty promocją "GWARANCJA NAJNIŻSZEJ CENY" jest wyświetlana na karcie produktu w postaci oznaczenia "GWARANCJA NAJNIŻSZEJ CENY".

§4 Aby skorzystać z promocji "GWARANCJA NAJNIŻSZEJ CENY" należy skontaktować się z biurem obsługi klienta lub złożyć zamówienie z komentarzem informującym o chęci skorzystania z promocji i konkurencyjnej ofercie.